Home > Global > Hibah

Hibah

Apa itu Hibah

HIBAH ialah pemberian milik tanpa balasan oleh Penghibah secara sukarela semasa hayat atas dasar kasih sayang.

Faedah Hibah

 • Penghibah bebas menghibahkan harta yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati.
 • Jenis harta yang boleh dihibahkan ialah rumah / hartanah yang tidak bercagar dan mempunyai surat hakmilik/geran serta wang tunai sahaja.
 • Ibubapa boleh menghibahkan harta kepada anak angkat & anak kandung.
 • Suami / isteri dapat menghibahkan harta kepada sesama mereka.
 • Harta yang dihibah terkeluar daripada pentadbiran harta pusaka.
 • Sesiapa sahaja layak menerima harta Hibah.
 • Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain.
 • Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi  pembahagian harta bagi saudara baru / mualaf.
 • Penghibah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan.
 • Pembatalan Hibah adalah dibolehkan jika melibatkan Hibah yang dibuat oleh ibu/bapa kepada anak atau datuk/nenek kepada cucu jika memenuhi syarat-syarat tertentu atau juga atas persetujuan bersama Penghibah dan Penerima Hibah

 

Advertisements
Categories: Global
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: